• header7.jpg
  • Zdjęcie - Pracownik obsługi hotelowej.jpg
  • Zdjęcie- R.jpg
  • Zdjęcie - Technik ekonomista.jpg
  • Zdjęcie -Technik hotelarstwa.jpg
  • Zdjęcie - Technik rachunkowości.jpg
  • Zdjęcie - TEPIT.JPG


 

Procedury zapewniania
bezpieczeństwa w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze
w związku z wystąpieniem epidemii

ZARZĄDZENIE Nr 07/2020
Dyrektora

Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych
im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze

z dnia 01 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia procedur zapewniania bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
im. Unii Europej skiej
w Jeleniej Górze
w związku z wystąpieniem epidemii

ZARZĄDZENIE Nr 06/2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych
im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
z dnia 01 września 2020 roku
w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Ekonomiczno -Turystycznych
im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
w roku szkolnym 2020/2021.
ZARZĄDZENIE Nr 05/2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystycznych
im. Unii Euopejskiej
w Jeleniej Górze
z dnia 01 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zasad zdalnego nauczania
w Zespole Szkół Ekonomiczno -Turystycznych im. Unii Europej.skiej w Jeleniej Górze
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
w dniu 1-go września 2020
KLASY PIERWSZE – uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 09.00 i spotykają się na dziedzińcu szkolnym.
Wszyscy uczniowie muszą mieć założone przed wejściem do szkoły maseczki lub przyłbice i obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem na teren szkoły oraz zachowują dystans społeczny (1,5m od innych osób).
KLASY DRUGIE, TRZECIE, CZWARTE – uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 09.30 i bezpośrednio przechodzą do wyznaczonych sal.
Czytaj więcej ...

Dla nauczycieli

Ogłaszamy nabór do
dziennej i zaocznej szkoły policealnej dla młodzieży
oraz na kursy kwalifikacyjne.
Szczegóły w zakładce Dla dorosłych
Nauka bezpłatna

logo deklaracja-dostępnosci.info

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com